Kullanım Şartları

Güncelleme : 03 Nisan 2023

Turuncu Hat platformu ve mobil uygulamanın işlevleri ve kullanım amaçları, GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MERSİS No: 0396005012900016)  ve GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı Anonim Şirketi (MERSİS No: 0396069279900011) tarafından belirlenmektedir. Platformu ve mobil uygulamayı tüm kullanımlarınız,

-         https://www.turuncuhat.com/ adresinde yer alan bilgilendirmelere,

-         bu Kullanım Şartları’na ve

-         KVK Aydınlatma Metni’ne tabidir.

Turuncu Hat platformu, https://www.turuncuhat.com/ adresinde de belirtildiği üzere sadece eczacı ve eczanelere özel bir platformdur. 

 

Sağlık Hizmetleri Bilgileri
Bu web sitesi sağlık sorunları ve tedavileri hakkında bilgiler içerebilir. GSK, web sitesindeki içeriklerin alanı dışında kullanımı için uygun olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Web sitesine farklı konumlardan erişim sağlamayı tercih edenler bunu kendi inisiyatifiyle yapmaktadır ve ilgili yerel yasaların uygulanabilir olduğu çerçevede bunlara uymakla sorumludurlar. Ek olarak bu web sitesindeki hiçbir içerik herhangi bir tür sağlık önerisi veya tavsiyesi olarak anlaşılmamalı ve herhangi bir karar veya eylem için dayanak olarak alınmamalıdır. özel sağlık tavsiyeleri daima ilgili uzmanlığa sahip tıp doktorlarından alınmalıdır.

GSK; bu web sitesini güncellemek için belirli ölçülerde çaba sarf etmektedir ancak bazı bilgiler zaman içerisinde geçerliliğini kaybetmiş olabilir. özellikle belirtilmediği durumlarda GSK, bu web sitesinde bulunan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya kullanımıyla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz veya güvence vermez.

Bu web sitesinde herkese açık özel bir bölüm, hastalar için özel bir bölüm ve sağlık meslek mensupları için özel bir bölüm bulunmaktadır. "Sağlık meslek mensupları. ile tabip, diş tabibi, eczacı, hemşire, ebe ve optisyen ile yürürlükteki mevzuat kapsamında ve 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensupları ifade edilmektedir.

Herkese açık olan bölüm, Türkiye’de yaşayanlara hastalıklarla ilgili referans bilgiler içeren bir kitaplık olarak kullanılacak şekilde tasarlamıştır.

SADECE SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İÇİN: Lütfen onaylanan reçete bilgilerinin, ilgili ilaçların uygun kullanımına yönelik olması gerektiğini unutmayın. Herhangi bir ilaç yazmadan önce sağlık meslek mesnupları, söz konusu ilacın ülkelerindeki onaylı reçeteleme bilgilerini araştırmalıdır.

Hiper Metin Bağlantıları
Bu web sitesi sizi, GSK'nın diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerinin web siteleri dahil olmak üzere, internetteki diğer web sitelerine yönlendirebilir. Lütfen bağlantı sağladığınız diğer GSK veya üçüncü şahıs sitesinin yasal ve gizlilik ilkeleri bölümünü okuyunuz. GSK, herhangi bir üçüncü şahıs web sitesinin içerdiği hiçbir bilgi veya görüş dolayısıyla sorumlu tutulamaz, bu yönde tavsiyelerde bulunmaz ve hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Fikri Mülkiyet
Bu web sitesinin içeriğinin tüm fikri mülkiyet hakları GSK grup şirketlerine aittir. Başka bir ifadeyle bu şirketler, özellikle belirtilen durumlar haricinde bu içeriklerin kullanım izinlerine sahiptir. İçeriklerin, aşağıdaki izinlere uygun olmayacak şekilde, herhangi bir biçimde bir bütün olarak veya kısmen kopyalanması yasaktır.

Bu web sitesinin içeriğini sadece, web sitesini içeriğin kaynağı olarak tanıdığınız takdirde ve "© GSK grubu şirketleri, her hakkı saklıdır. telif hakkı beyanını dahil ederek kişisel kullanımınız veya ticari olmayan kullanım amacıyla okuyabilir, görüntüleyebilir, yazdırabilir, indirebilir ve kopyalayabilirsiniz. özellikle belirtilmediği durumlarda içeriğin başka bir şekilde kullanımına izin verilmez.

Bu web sitesinde bulunan hiçbir içerik, GSK grup şirketleri veya bir üçüncü şahsın fikri mülkiyeti altındaki herhangi bir lisans veya hakkın (hastalar, ticari markalar ve telif hakları dahil) kullanımına dair yetki olarak anlaşılmamalıdır. GSK, web sitesinde görülen hiçbir üçüncü şahıs ticari markası ile ilgili herhangi bir sahiplik iddiasında bulunmaz ve bu markalarla ilişkilendirilemez. Bu gibi üçüncü şahıs ticari markaları sadece ilgili sahiplerin ürünlerini ve hizmetlerini tanımlamak için kullanılmıştır ve GSK'nın bu ticari markaların sponsoru olduğu ya da kullanımını onayladığı gibi sonuçlar çıkarılmamalıdır.

Bilgilerin Kullanımı
Kullanıcılardan gelen iletiler, internet üzerinden bir GSK web sitesine gönderilen veya herhangi bir şekilde gönderilen diğer içerikler (GSK'nın "Gizlilik İlkeleri.ne dahil olan kişisel ve/veya sağlıkla ilgili bilgiler hariç) gizli olmayan ve telif ile korunmayan bilgi olarak kabul edilir ve GSK, bu tür bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. GSK, bu bilgiler arasından uygun olarak kabul ettiklerini, kopyalamak ve yayınlamak dahil herhangi bir amaçla kullanmakta özgürdür ve bu gibi bilgilerin içerdiği herhangi bir fikir, kavram, uzmanlık veya tekniği, ticari amaçlar dahil herhangi bir amaçla ve bilgilerin hakları için kullanıcılara herhangi bir ödemede bulunmadan kullanabilir.

Gizlilik
GSK, web sitesinin ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duyar. Web sitesinde açıklanan bilgilere ilişkin haklar ve sorumluluklarla ilgili açıklamalar için lütfen GSK'nın Gizlilik İlkelerini ve KVK Aydınlatma Metni’ni okuyun.

Anlaşmaya Yönelik Bir Davetiye Değildir
Bu web sitesindeki hiçbir şey GSK'nın menkul kıymetleri veya ADR'lerine (Amerikan tevdi makbuzu) yatırım yapılması için bir davet içermez. Gerçek sonuçlar ve gelişmeler, bu web sitesinde ifade edilen herhangi bir tahmin, görüş veya beklentiden maddi olarak farklı olabilir ve menkul kıymetlerin geçmiş fiyat performansı gelecekteki performansları için bir referans olarak alınmamalıdır.

Dış Kaynaklardan Gelen Bilgiler
Yerel yasaların izin verdiği ölçüde, mevcut kullanıcı veritabanlarımıza eklemek için üçüncü şahıslardan yasal yollardan elde ettiğimiz bilgileri de depolayabiliriz. Bu bilgilerden bazıları kişisel bilgileriniz olabilir. Bunu, ilgilendiğinizi düşündüğümüz bilgi, teklifler ve promosyon kampanyalarını daha iyi hedefleyebilmek için yaparız. Bu kişisel bilgiler orijinal olarak ilgili kişi tarafından sağlanan dayanağa uygun olarak ve yerel yasaların izin verdiği ölçüde sadece bizim tarafımızdan toplanacak ve kullanılacaktır. Söz konusu bu dış kaynaklardan gelen bilgilerin, Kanun’a uygun olarak toplanması sorumluluğunun 3.kişilerde olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda bazen üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar bulunabilir. Bu Gizlilik Beyanı bu web siteleri için geçerli değildir. Bağlantı verilen bir siteye girmeyi seçerseniz, bu gibi sitelerin kullanılabilirlik durumundan sorumlu olmadığımızı, bu siteleri denetlemediğimizi ya da desteklemediğimizi ve aşağıdaki hususlarda doğrudan veya dolaylı olarak yükümlülük kabul etmediğimizi onaylamış olursunuz:

·         bu web sitelerinin kişisel bilgilerinizi nasıl işlediği

·         bu web sitelerinin içeriği

·         diğer kişilerin bu web sitelerini kullanım amaçları.

·         Bir kişisel bilgi girmeden önce lütfen erişim sağladığınız her web sitesi veya mobil uygulamada bulunan yasal ve gizlilik beyanlarını okuyunuz.