KVK - Aydınlatma Metni

Güncelleme : 03 Nisan 2023GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“GSK” olarak anılacaktır) olarak gizliliğinize saygı duyuyor ve kişisel bilgilerinizi korumak için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Turuncu Hat platformumuz ve mobil uygulamamız aracılığıyla kişisel verilerinizi elde etme, işleme, aktarma, kullanma, açıklama şeklimiz ilgili detaylı şekilde aydınlatmak isteriz. Bu amaçla, bu bildirim (“KVKK Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

Turuncu Hat, siz eczacılara yönelik olarak, GSK ürünleri ile ilgili detaylı ve güncel bilgi alabilmenizi, Turuncu Hat’a özel mal fazlası kampanyalarından faydalanabilmenizi ve hızlı ve kolay bir şekilde depolarınızdan sipariş verebilmenizi sağlamak amacıyla GSK tarafından geliştirilmiş bir platformdur.  Özetle, Turuncu Hat platformu ve mobil uygulaması ile kişisel verileriniz de bu amaçları en etkin şekilde yerine getirebilmemiz için işlenmektedir. GSK’nın bu kapsamdaki tüm işleme faaliyetlerine ilişkin detayları aşağıda bulabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu Kimdir?

Turuncu Hat platformu ve mobil uygulaması, GSK şirketleri tarafından kontrol edilmektedir. Bu KVKK Aydınlatma Metni kapsamda, Turuncu Hat platformu ve mobil uygulamasında hangi kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceğinin belirlenmesinden ve Turuncu Hat platformu ve mobil uygulamanın kurulmasından ve yönetilmesinden GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sorumludur ve veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.  

Turuncu Hat, eczacı ve eczanelere özel bir platformdur ve GSK olarak bu platforma üye olmak isteyen kişilerin eczacı olduğunu teyit etme ihtiyacı duyuyoruz. Bu kapsamda kimlik bilgilerinin ve meslek bilgilerinin doğrulanması için GSK, Fransa’da tescilli bir şirket olan ve merkezi 17 bis Place des Reflets Tour D2 92400 Courbevoie, Fransa'da bulunan IQVIA Operations France SAS (“IQVIA”) [TFK1] şirketinden de hizmet almaktadır. “Üye Ol” butonuna tıklamanız halinde üyeliğinizin ilk aşaması için IQVIA’nın bir portalına erişeceksiniz[TFK2] . IQVIA, bu KVKK Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz açısından GSK tarafından görevlendirilmiştir ve veri işleyen olarak hareket etmektedir.

 

Hangi Kişisel Verilerinizi Elde Edebiliriz?

Turuncu Hat platformu ve mobil uygulaması kapsamında elde edebileceğimiz “kişisel veriler” asgari aşağıdaki bilgilerinizi içerir:

·         Adınız-soyadınız,

·         Cinsiyetiniz,

·         Mesleğiniz,

·         Şehriniz,

·         E-posta adresiniz,

·         Sabit telefon numaranız,

·         IP adresiniz ve platforma/mobil uygulamaya erişim kayıtlarınız,

·         Platform ve mobil uygulamaya üyelik oluştururken belirleyebileceğiniz kullanıcı adı (e-posta adresiniz de olabilir) ve şifreniz,

·         Platforma ve mobil uygulamaya erişim verileriniz ile

·         Üyelik hesabı oluştururken verebileceğiniz izin/rızalar ile kullanım sırasında yönetebileceğiniz iletişim tercihlerine ilişkin verileriniz.

Ayrıca, zorunlu olmamakla birlikte Turuncu Hat platformuna ve mobil uygulamasına üye olurken ve üyeliğiniz sırasında aşağıdaki bilgileri de verebilirsiniz:

·         Tam adresiniz,

·         Eczanenizin tam adı,

·         T.C. kimlik numaranız,

·         Cep telefon numaranız,

·         Platforma veya mobil uygulamamıza giriş veya kayıt için sağlamış olduğunuz sair bilgiler,

·         Platform ve mobil uygulamanın çalışma usul ve esasları ile platform ve mobil uygulama aracılığıyla sağlanan içeriklere ilişkin talepleriniz, geri bildirimleriniz ve şikayetleriniz ile

·         Platform ve mobil uygulama üzerinden deponuza iletebileceğiniz siparişleriniz (almak istediğiniz GSK ürünleri, adet ve eczanenizin bulunduğu bölgede yetkili GSK deposuna ilişkin bilgiler) ve diğer talepleriniz.

Bu bilgilerinizin tamamı bu KVKK Aydınlatma Metni kapsamında “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Nedenlerle İşliyoruz?  

Kişisel Verilerinizi, farklı amaçlar için Kanun’da düzenlenen farklı hukuki nedenlere dayanarak işleyebiliriz. Kişisel Verilerinizin hangi amaçlarla ve hangi hukuki nedenlere dayanarak işlenebileceğine ilişkin detaylar aşağıdaki şekildedir:

1.    Turuncu Hat Platformu ve Mobil Uygulama Kullanımı

Kişisel Verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde, işlenecektir:

·         Turuncu Hat platformu ve mobil uygulamasında adınıza bir hesap oluşturulması, bu kapsamda eczacılara ve eczanelere yönelik bir platform olması nedeniyle Kişisel Verilerinizin öncelikle IQVIA tarafından teyit edilmesi amacıyla ön kayıtların IQVIA üzerinden yapılması, IQVIA tarafından e-posta adresinize bir aktivasyon kodu iletilmesi, IQVIA tarafından görevlendirilen bir çağrı merkezi kanalıyla tarafınızla iletişime geçilerek verdiğiniz bilgilerin doğrulanması, IQVIA tarafından teyit edilmesi üzerine Turuncu Hat hesap açılış işlemlerinizin tamamlanması ve Turuncu Hat platform ve mobil uygulamasına erişiminizin sağlanması,

·         Üyelik oluştururken size sunulan Turuncu Hat Kullanım Şartları ve bu KVKK Aydınlatma Metni dahil platform ve mobil uygulama ile ilgili güncelleme ve diğer gerekli bildirimlerin sizlerle paylaşılabilmesi,

·         Turuncu Hat platformunun ve mobil uygulamasının yönetilmesini sağlamak ve bu kapsamda Turuncu Hat platformu ve diğer iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebileceğiniz talep ve sorularınızın değerlendirilmesi ve bunlara yanıt verilebilmesi,

·         GSK ürünleri ile ilgili olanlar dahil mesleki gelişimi destekleyen canlı yayınlar, yazılar ve videolarla da zengin ve güncel içerikler sunulabilmesi,

·         Turuncu Hat üzerinden GSK ürünleri ile ilgili ipuçları, faydalı bilgiler, ürün haberleri ve güncellemeler sunulabilmesi,

·         Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkındaki görüşlerinizin alınması, anketler düzenlenmesi; geri bildirim ve önerilerinizin platformumuzun geliştirilmesi için analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek adına sizlerle iletişime geçilmesi,

·         Platform ve mobil uygulama kapsamında ürün siparişi vermeniz halinde söz konusu siparişin eczanenizin bulunduğu bölgede satışa yetkili üçüncü kişi depoya iletilmesi ve deponuz nezdinde hızlı, pratik ve kolay bir şekilde sipariş talebi oluşturmanızın sağlanması.

Turuncu Hat platformuna ve mobil uygulamasına üye olmanız Turuncu Hat Kullanım Şartları’nı kabul etmenize bağlıdır. Turuncu Hat platformu ve mobil uygulaması, Kullanım Şartları’nda belirtilen şartlara tabi ücretsiz bir hizmettir. Yukarıda belirtilen amaçlar da doğrudan Kullanım Şartları ve platformdan ve mobil uygulamadan beklediğiniz faydaların gerçekleşmesine yöneliktir. Dolayısıyla, GSK, Kişisel Verilerinizi, yukarıda belirtilen işleme amaçları için, Turuncu Hat platform ve mobil uygulamamıza kayıt olmak istemeniz halinde,  Kanun’un Madde 5/2 (c) düzenlemesi çerçevesinde Turuncu Hat Kullanım Şartları’nı kabul etmeniz dolayısıyla bedelsiz de olsa bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve Kanun’un 5/2 (e) düzenlemesi çerçevesinde platform ve uygulamayı Kullarım Şartları’na tabi olarak kullanım hakkının size tesis edilmesi, bu kullanım hakkınızdan yararlanmanız için zorunlu olması hukuki nedenlerine dayanarak açık rızanıza gerek olmadan işlemektedir.  

Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına, Turuncu Hat platformu ve mobil uygulaması, bir satış ve e-ticaret platformu değildir. Turuncu Hat üzerinden GSK ürünlerine ilişkin yapabileceğiniz talepleriniz, bölgenizde yetkili satış deposuna iletiyoruz, ancak ürün alımına ilişkin bir sözleşme kurulması siz ve ürün deposunun takdirindedir. Turuncu Hat platformu ve mobil uygulaması, size sadece depo nezdinde bir talepte bulunmanıza yardımcı olur, Kişisel Verilerinizin, deponuz tarafından satım sözleşmesinin kurulması ve deponun diğer veri işleme amaçları için işlenmesi GSK’nın sorumluluğunda değil, ilgili deponun veri işleme ve gizlilik politikalarına tabi olacaktır.

2.    Turuncu Hattın GSK Tarafından Belirlenen Amaçlarının ve GSK’nın Bunlara İlişkin Hukuki Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi

Kişisel Verileriniz, Kanun’un Madde 5/2 (ç) düzenlemesi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Madde 5/2 (f) düzenlemesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedenlerine dayanarak açık rızanıza gerek olmadan aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:

·         Uygulanabilir olduğu ölçüde Turuncu Hat platformu ve mobil uygulamasına kayıt sırasında Kullanım Şartları’na ilişkin onayınız ve bu KVKK Aydınlatma Metni uyarınca verebileceğiniz rızalarınızın kaydedilmesi,

·         Ticari iletişime ilişkin tercihlerinizin (onay, ileti reddetme hakkının kullanılması vb.) Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca kurulan Ticari İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) bildirilmesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi’ne aktarılması ve İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi tarafından hazırlanan (https://iys.org.tr ve https://iys.org.tr/iys/kvkk-ve-gizlilik adreslerinde bulunan) kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında genel bilgilendirme çerçevesinde işlenmesi,

·         Resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda Kişisel Verilerinizin gerekli olduğu ölçüde resmi makamlara açıklanması,

·         Kişisel Verilerinizin Turuncu Hat platform ve mobil uygulamayı kullanımınızla ilgili olarak doğabilecek ve Şirketimizi etkileyen ya da etkileme ihtimali bulunan bir uyuşmazlık ile ilgili olarak uyuşmazlık konusu çerçevesinde gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve ilgili üçüncü kişilere aktarılması,

·         Kanun ve platformla ilgili diğer mevzuat kapsamındaki haklarınızın en etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak ve denetlemek için Kanun uyarınca yapacağınız taleplerin GSK ve Kişisel Verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişilere iletilmesi.

 

3.    İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama Kullanım Bilgileri ve Çerezler

Ayrıca bilgisayarınızdaki tarayıcının türü ve işletim sistemi, daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri ve web sitelerimizi ziyaret ettikten sonra standart sunucu günlüğü bilgileri, İnternet Protokolü (IP) adresleri, GPS konum verileri, mobil telefon hizmet sağlayıcısı ve mobil telefonun işletim sistemi hakkındaki bilgiler ile platformun ve mobil uygulamanın çalışması için gereken fonksiyonel ve işlevsel çerezleri otomatik olarak topluyoruz. Ziyaretçilerimizin web sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı nasıl kullandığını anlamak ve sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek için bu bilgileri toplu hale getiriyoruz. GPS konum verileri dahil bu bölümde belirtilen (IP adresleri ve erişim kayıtları hariç) hiçbir veri, kullanıcıları ayrı ayrı tanımlamaz ve dolayısıyla kimliğinize işaret etmez. Bu kapsamda IP adresleri ve erişim kayıtları hariç diğer bilgiler, bu KVKK Aydınlatma Metni kapsamında bir Kişisel Veri olarak değerlendirilemez.

Yine de bu KVKK Aydınlatma Metni kapsamında toplu hale getirilen bu verilerin hangi amaçlarla kullanabileceğini şeffaflık ilkelerimiz çerçevesinde siz kullanıcılarımıza bildirmek isteriz. Toplu hale getirilen bu veriler aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

·         Turuncu Hat platformu ve mobil uygulamamıza yapılan toplam ziyaret sayısının tespit edilmesi,

·         Turuncu Hat platformu ve mobil uygulamamızın her sayfasına yapılan ziyaret sayısı ve içeriklerin tıklanma sayıları,

·         ziyaretçilerimizin internet hizmeti sağlayıcılarının etki alanı adlarının belirlenmesi.

IP adresiniz ve platform/mobil uygulamaya erişim bilgileriniz gibi kimliğinize işaret edebilecek olan ve bu kapsamda Kişisel Veri olarak nitelendirilebilecek verileriniz ise, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca gerekli olduğu ölçüde işlenecek ve kaydedilecektir. Bu işleme amacı için hukuki neden olarak bu kayıtların tutulması için, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu ölçüde, Kanun’un Madde 5/2 (ç) düzenlemesine dayanıyoruz ve bu kayıtların tutulması için açık rızanıza ihtiyaç duymuyoruz.

Ayrıca, sistem yönetimi veya internet sitemizin/mobil uygulamamızın kullanımını denetlemek için IP adreslerini toplayabiliriz. Siz  kullanıcıların Kullanım Şartları’na uyumluluğun yerine getirilmesi amacıyla veya hizmetlerimiz, internet sitemiz/mobil uygulamamız veya diğer kullanıcıları korumak amacıyla gerekli gördüğümüzde kullanıcılarını tanımlamak için de IP adreslerini kullanabiliriz. IP adresiniz, burada belirtilen kapsamda Kanun’un Madde 5/2 (c) düzenlemesi çerçevesinde Turuncu Hat Kullanım Şartları’nı kabul etmeniz dolayısıyla bedelsiz de olsa bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanun’un Madde 5/2 (ç) düzenlemesi uyarınca diğer kullanıcılara karşı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz çin zorunlu olması ve Madde 5/2 (f) düzenlemesi uyarınca meşru menfaatimiz dolayısıyla açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.

 

4.    GSK Ürün ve Hizmetlerine İlişkin Ticari İletişim

Kişisel Verileriniz, ayrıca, GSK ürün ve hizmetlerine ilişkin yapılacak tanıtım, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti ve diğer iletilerin gönderilebilmesi amacıyla Madde 5/2 (f) uyarınca meşru menfaatlerimiz kapsamında da açık rızanıza gerek olmadan işlenebilir.

 Bu kapsamda yapılan işleme faaliyetleri aynı zamanda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) de tabidir.

İlgili elektronik ticaret mevzuatı (Yönetmelik – Madde 6/3) kapsamında tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için izin alınması zorunlu değildir. Turuncu Hat platformu ve mobil uygulaması sadece internet sitemizde de belirtildiği üzere sadece esnaf veya tacir olan siz eczacıların kullanımına özgülenmiş bir platformdur. Dolayısıyla siz eczacılara gönderilebilecek ticari iletiler için ayrıca bir izin alınması zorunlu değildir ve ileti reddetme hakkının tanınması yeterlidir. Bu kapsamda yapacağımız ticari elektronik iletişimler ile ilgili olarak elektronik ticaret mevzuatı kapsamında da izninize ve onayınıza ihtiyaç duymuyoruz.

Turuncu Hat platformu ve mobil uygulaması üzerinden her zaman ileti almayı reddedebileceğiniz gibi size onayınız kapsamında gönderebileceğimiz tüm ticari iletilerde de  ret bildiriminde bulunabilmeniz için, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir bir iletişim adresi sunacağız. Ret bildiriminizi dilediğiniz zaman kolay ve ücretsiz bir şekilde yapabilmenizi sağlayacağız.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Kişisel Verileriniz, bu KVKK Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlar için gerekli olduğu ölçüde,

-         Grup içi kararların alınabilmesi için GSK şirketlerinin dâhil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer şirketlerle,

-         Turuncu Hat platformu ve mobil uygulamasına ilişkin tüm bilgilerin güvenli şekilde saklanması için hosting/yer sağlayıcı ya da veri merkezi olarak hareket eden üçüncü kişi firmalarla,

-         Turuncu Hat platformunun ve mobil uygulamanın gerektiği şekilde çalışabilmesi, denetlenmesi ve platform/mobil uygulamayı kullanım sırasında iletebileceğiniz taleplerin ve şikayetlerin değerlendirilmesi amacıyla bir destek veya hizmet alınması gerektiği zaman hizmet/destek/danışmanlık alınan üçüncü kişi ve firmalarla (örneğin IQVIA’nın Türkiye’de mukim iş ortakları, depolarımız, yetkili satış merkezlerimiz, CRM ajansı dahil reklam ve halkla ilişkiler ajansları, mali müşavir ve bağımsız denetim firmaları, avukatlar, arşivleme veya IT/bilgi teknoloji firmalarıyla),

-         Ticari iletişim onayı vermeniz halinde, bu iletişimleri etkin şekilde yürütebilmemiz için destek alabileceğimiz üçüncü kişi aracı hizmet sağlayıcılar, ticari ileti elektronik ticaret şirketleri, kampanya ve ticari elektronik ileti bildirimleri ile teknoloji şirketleriyle,

-         Turuncu Hat platformu ve mobil uygulaması üzerinden bir sipariş talebi oluşturmanız durumunda iletişim bilgileriniz ve talebiniz ile sınırlı olarak yetkili depo ve satış merkeziyle,

-         Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi’yle

paylaşılabilecektir.  

Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli olması halinde, Kanun’un Madde 9/1 düzenlemesi uyarınca açık rızanıza dayanarak,

-         GSK şirketlerinin dâhil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan ve yurtdışında bulunan şirketlere,

-         GSK tarafından ya da GSK iş ortakları tarafından hizmet / destek / danışmanlık alınan ve yurtdışında yerleşik bulunan üçüncü kişilere ve iş ortaklarına (IQVIA ve grup politikaları dahilinde yapılabilecek denetim faaliyetleri kapsamında yurtdışında faaliyet gösteren denetim firmaları, avukatlar ve diğer danışmanlar dahil),

-         GSK şirketlerinin global bir şirketler topluluğuna dahil olması sebebiyle GSK şirketleri tarafından ya da GSK şirketlerinin diğer kurumsal iş ortakları tarafından elektronik ortamda kullanılan veri tabanları ve sunucuların bulunduğu ülkelere

aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, ilk olarak, kimliğinizin ve mesleğinizin doğrulanması için IQVIA’dan aldığımız hizmetler çerçevesinde IQVIA web portalı ve IQVIA tarafından kullanılan (çağrı merkezi gibi) hizmet sağlayıcılar aracılığıyla elde edilmektedir. Daha sonra Turuncu Hat platform ve mobil uygulama üyeliğinizin onaylanması halinde, Kişisel Verileriniz, Turuncu Hat platformu için oluşturulan (https://www.turuncuhat.com/) internet sitesi ve uzantıları ile Turuncu Hat mobil uygulaması aracılığıyla yazılı ve elektronik olarak doğrudan sizden elde edilmektedir. 

Ayrıca, GSK ürün ve hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlarınız ve Turuncu Hat ile ilgili soru ve talepleriniz çerçevesinde, doğrudan sizinle iletişime geçerek ve bilgi vererek, e-mail sunucularımız, çağrı merkezi, anket şirketleri gibi farklı kanallar aracılığıyla sözlü olarak ya da diğer şekillerde de (Turuncu Hat dışında yazılı veya elektronik ortamlardan da) Kişisel Verilerinizi elde etmemiz mümkündür.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca Kişisel Verilerinize ilişkin aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:

-         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

-         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-         Kişisel verilerin Kanun’da öngörülen şartlar tahtında silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-         Düzeltme ve silinme talebinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

GSK olarak yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İletişim Bilgilerimiz

GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Büyükdere Cad. No: 173 B Blok Beşiktaş/İstanbul

Çağrı Merkezi: 444-5-475

E-Posta Adresi: tr.kvkk@gsk.com
Bu Aydınlatma Metni en son 3 Nisan 2023 tarihinde güncellenmiştir.